KULHI GITIL Lyrics - Raju Soren & Dhani Marandi

Table of Contents [Hide]
  Kulhi Gitil Song Lyrics by Raju Soren: The New Santali Song ‘Kulhi Gitil’ is sung by Raju Soren & Dhani Marandi , Music Composed and Lyrics given by Love Boy (Prem); Cast & Choreography by Jony Hembrom & Prerna Prabha.

  ‘Kulhi Gitil’ Track Info:

  Song Title : Kulhi Gitil
  Singer - Raju Soren & Dhani Marandi
  Lyrics & Composed - Love Boy (Prem)
  Producer - Robert Murmu
  Co-producer - Chunda Murmu
  Manager - John Emmanuel
  Director - Sudhir Hembrom
  Asst. Director - Ajit Tudu
  Cast & Choreography - Jony Hembrom & Prerna Prabha
  Music - CS Brothers & Marcel
   

  KULHI GITIL Lyrics

   
  Kulhi gitil Gati hara,
  Minan Gate tangi tanra,
  Tisem idin Gate ape orak,
   
  am nutum sasang sari
  benaoo minak sakom Churi,
  lay me tisok gatin idiy sari..
   
  Aeganj apunj saprao
   more horak neda din
  Unrenj badiy amak sasang Sari
  Dawra renj horog amak sakom churi,
  Katha gatin sariy tam
  seterok ann rajan bhajan
  Sindur baha Ten baha me

  Rahi chawdal atenin idi miya...!

  katha gatem iman kan 
  Katha alum hirin tam,  
  Inn man guni bhavie setak tikin,            
  tisem seterok Sari rajan bhajan,

   

  hoy hudur bijili jari.   Nenda din Inn
  seter Sari samaj tala khon inn apnar me Jay jug lagit Ten bundi miya,,

  Lyrics Writter - Love Boy (Prem)

   

  'Kulhi Gitil' Full Video


  Comment Below